30 Maj 2013

 • Czy mówię, że kocham Jezusa i mówią źle o innych, – choć twierdzę, że zachowuję Jego Słowo i strzegę Jego Imienia – czy naprawdę kocham Jezusa?
 • Ps100,2 Służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

  Św. ojciec Pio
  Bądź więc zawsze wierna Bogu w dotrzymaniu złożonych Mu obietnic i nie przejmuj się szyderstwami głupich. Wiedz, że święci są zawsze pośmiewiskiem świata i ludzi światowych, bo pod swymi stopami położyli świat i jego hasła

  Tomasz a Kempis
  Niektórzy w gruncie rzeczy mają zawsze na względzie siebie w tym, co robią, choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, i wydaje im się, że sprawy przybierają pomyślny obrót wtedy, gdy układają się według ich życzeń i myśli. Jeżeli zaś dzieje się inaczej, martwią się i denerwują.

  Św. Augustyn
  Ten zaś chłopiec otrzymywał większą pochwałę, który odział rzecz w takie słowa, że w zdaniach mocniej się burzył gniew i ból, i to wyrażony w sposób dostosowany do godności przedstawionej osoby.