30 Maj 2013

Czy mówię, że kocham Jezusa i mówią źle o innych, – choć twierdzę, że zachowuję Jego Słowo i strzegę Jego Imienia – czy naprawdę kocham Jezusa? Ps100,2 Służcie Panu z …