27 Maj 2013

 • Czy Miłość pozwala surowo traktować innych, zadawać ból tym, którymi rządzę i złośliwie plotkować o innych, będąc jak puste naczynia?
 • Ps96.3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda – wśród wszystkich ludów!

  Św. ojciec Pio
  Trzeba, abyśmy czynili duże wysiłki, aby stać się świętymi i by spełniać dzieła wielkiej służby Bogu i bliźniemu

  Tomasz a Kempis
  Jakże często sądzimy według tego, co nam przypada do serca, i jak łatwo zatracamy poczucie sprawiedliwości przez miłość własną.

  Św. Augustyn
  Stawiano mi zadanie, które budziło we mnie wielką emocję, gdyż nagrodą za powodzenie miała być pochwała, a karą za nieudaną pracę — ostra nagana albo nawet baty.

  Św. Jan od Krzyża
  Doświadczenie wskazuje, że choćby Bóg szybko prowadził dusze, to jednak takie, które mają dojść do wzniosłego stanu zjednoczenia miłości, przez dłuższy czas pozostają wśród tych oschłości i pokus.