25 Maj 2013

Czy moja Miłość jest miłosierna i ofiarna względem moich bliźnich i jestem dobry dla biednych, słabych i bezbronnych? Rz9.15-16Bóg mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad …