24 Maj 2013

Czy nasza wzajemna Miłość podtrzyma nas w czasie prób, które stoją przed nami? 1Krl 8.56 Niech będzie błogosławiony Pan, który dał pokój swemu ludowi, Izraelowi, według tego wszystkiego, co zapowiedział; …