23 Maj 2013

Czy Miłość Boga jest obecna w sercach wszystkich Jego dzieci, łącznie z tymi, którzy Go odrzucają? Iz40.10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego …