21 Maj 2013

Czy przez moc mej Miłości mogę zbawić ludzi? Hbr3.12 Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Św. ojciec …