19 Maj 2013

Jak z Miłości do Jezusa przyjmę poniżenie i uderzenie z Jego Kościoła? Łk19.45 Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom …