18 Maj 2013

 • Czy mogę z Miłości ostrzegać innych przed Jezusem?
 • Koh3.13 Człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie – to wszystko dar Boży.

  Św. ojciec Pio
  Dusza Najświętszej Maryi Panny uwolniła się od Jej świętego ciała, tak jak gołębica, której sidła zostały rozerwane, i uleciała na łono swego Ukochanego

  Tomasz a Kempis
  Inni znowu prawie przez cały czas żyją w udręce.

  Św. Augustyn
  Jak się to dzieje, że jeden w belferskich szatach człowiek może spokojnie słuchać, jak inny z takiego samego miotu biedak woła: “Zmyślał to Homer; ludzkie sprawy do świata bogów przenosił; o czemuż nie boskie do nas…” Może należałoby powiedzieć raczej, że łajdakom przyznawał cechy boskie, aby ich czynów nie uważano za łajdactwa i aby każdy, kto tak postępuje, wydawał się naśladowcą nie ludzi występnych, ale niebiańskich bogów.

  Św. Jan od Krzyża
  Pod wpływem ciągłego umartwienia uspokajają się również cztery namiętności duszy: radość, ból, nadzieja i obawa. Skutkiem trwałych oschłości, w zmysłowej naturze zasypiają pożądania naturalne. Dzieje się to wówczas, gdy zespół zmysłów i władz wewnętrznych ustalił się w harmonii, zaprzestawszy swego działania dyskursywnego; a to wszystko, jakeśmy powiedzieli, jest pospólstwem zaludniającym niższą część duszy, nazywanej tutaj chatą, w słowach:
  gdy chata moja była uciszona.