8 Maj 2013

Czy to Miłość likwiduje prawdę? Ps119.41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy. Św. ojciec Pio Natura ludzka upomina się o swoją część. Maryja, Matka …