5 Maj 2013

Czy niszczę inne ludzkie życie, stworzone z Miłości Boga Stworzyciela? Pwt32.4 On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy …

5 maja Żywot świętej Moniki, Wdowy

(Żyła około roku Pańskiego 369) Przedziwnym wzorem i wspaniałą pośredniczką u Boga dla niewiast i matek, które za mężów i dzieci ciężkich cierpień doznają, jest święta Monika. Rodem była z …