14 Kwiecień 2013

Czy potrafię zrozumieć, że Miłość przebywa zawsze ze mną? Mt5.45 Bóg sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Św. …

13 Kwiecień 2013

Czy mój wzrok Miłości spoczywa na każdym bliźnim jak na mojej matce? Kol3.15 Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! …

12 Kwiecień 2013

Czy Prawdziwa Miłość pozwoli pozostawić Przyjaciela samego wśród wrogów? Za8.16 Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Św. ojciec Pio Umocnij ducha i nie lękaj …

11 Kwiecień 2013

Czy Serce Jezusa rozdziera się, widząc mnie tak oddalonego od Boga? Iz65.1 Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: …

10 Kwiecień 2013

Czy lekceważę niebezpieczeństwa czyhające na Miłość, jakie demon nam przygotował? Ps26.8 Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Św. ojciec Pio Do Boga powinnaś się …

9 Kwiecień 2013

Czy Miłość Boża raduje się mając mnie przy Sobie? Pwt4.10 W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie, rzekł Pan do mnie: Zgromadź Mi naród, niech …

Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą.

Każdy kto żyje prawdziwie w Bogu, otrzyma wsparcie Matki Jezusa i wszystkich świętych, którzy podtrzymają tą rękę i umocnią. Otrzyma praktyczną pomoc i wsparcie w swojej pracy. Strzeżmy się tych, …

8 Kwiecień 2013

Czy Miłość Boża kocha nas wszystkich tak samo? Ps146.5 Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim. Św. Ojca Pio Niech cię nie przerażają pokusy! …

7 Kwiecień 2013

Czy pokładam Nadzieję w Wierze przez Miłość, czy wolę liczyć na Miłosierdzie Boże? Ps103.11 Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się …

Nie dajmy się ogłupić atrakcjom

Teraz jest potrzeba skruchy. Dzieci muszą usłyszeć wołanie Ojca. Czy wołanie o nawrócenie jest szybko usłyszane? Czas się kończy i prośba jest pilna. Jesteśmy silniejsi niż myślimy. Dlaczego jesteśmy tacy …

6 Kwiecień 2013

Czy sprawiam radość Miłości pozostając w Bogu, który mnie ożywił i umiłował? Ps77.10 Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie? Św. Ojca Pio Nie wysilaj się, …

5 Kwiecień 2013

Czy Miłość czuje ulgę, gdy widzi, że jej dziecko potrzebuje ją? Ps89.16 Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. Św. Ojca Pio Uważaj dobrze: …