27 Luty 2013

 • Czy sam podejmuję ofiary z Miłością?
 • Flp2.4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!

  Św. Ojca Pio
  Nie zadręczaj się jednak aż do utraty wewnętrznego pokoju. Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha

  Tomasz a Kempis
  Nie spoufalaj się z jedną kobietą, ale wszystkie dobre niewiasty polecaj Bogu.

  Św. Augustyn
  Skoro zaś w nieprawości zostałem poczęty i w grzechach nosiła mnie w łonie matka, to gdzież, Boże mój, gdzie i kiedy ja, Twój sługa, byłem niewinny?

  Św. Jan od Krzyża
  Nie myśl wcale o tym, kto jest z tobą, a kto przeciw tobie, starając się tylko Bogu przypodobać. Błagaj Go, by się działa zawsze Jego wola. Kochaj Go nad wszystko, bo On tego godzien.