24 Luty 2013

 • Czy idąc przez życie, Miłość mam przed sobą czy za sobą?
 • Ps73.28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła.

  Św. Ojca Pio
  Ten, kto nie rozmyśla, postępuje tak, jak ten, kto nigdy nie przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i nawet o tym nie wie. Osoba, która odprawia medytację i zwraca swoją myśl ku Bogu, który jest lustrem jej duszy, stara się, aby poznać swoje braki i naprawić je, by panować nad odruchami i uporządkować swoje sumienie

  Tomasz a Kempis
  Unikaj zbyt młodych i obcych.

  Św. Augustyn
  Nikt bowiem inny nie mógłby tego dokonać, Ty jeden tylko, od którego pochodzi wszelka miara, o Najpiękniejszy, który kształtujesz wszystko i prawem swoim wszystko porządkujesz.

  Św. Jan od Krzyża
  Nie odmawiaj niczego, choćbyś tego potrzebowała.

  Miesiąc przed moim wstąpieniem do Karmelu pozostaje słodki w mojej pamięci. Z początku powiedziałam sobie dokładnie to, co ty teraz: ”Będę świętą, kiedy wstąpię do Karmelu, ale kiedy jeszcze na to czekam, to nie będę się tak starać”. Bóg jednak pokazał mi, jak wielką wartość ma czas, więc czyniłam dokładnie, odwrotnie niż pomyślałam. Chciałam przygotować się na moje wstąpienie będąc bardzo wierną i ten miesiąc był jednym z najpiękniejszych w moim życiu. Wierz mi, nigdy nie czekaj do jutra, by zostać świętą.
  (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)