(19) Modlitwa za młodych ludzi

Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o miłosierdzie dla młodych dusz, które są w tak strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego Umiłowanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą ludzkość. Nie pozwól odpaść żadnej duszy. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni i proszę Ciebie o okrycie tych dusz Twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem.