12 Luty 2013

 • Czy podjąłem decyzję oddaniu się bezgranicznie Miłości?
 • Lb23.19 Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?

  Św. Ojca Pio
  Zbawiać dusze można tylko modląc się ustawicznie

  Tomasz a Kempis
  Nie wstydź się służyć ludziom z miłości do Jezusa Chrystusa i uchodzić w życiu za biedaka.

  Św. Augustyn
  Takich cech wyzbywamy się z upływem lat.

  Św. Jan od Krzyża
  Sekret sumienia traci na wartości i ulega skażeniu, ilekroć wyjawia się ludziom jego owoce, ponieważ za każdym razem jako wynagrodzenie otrzymuje się tylko owoc chwały przemijającej.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.