11 Luty 2013

 • Czy czystość serca pomaga w poznaniu Miłości?
 • Łk15.7 Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

  Św. Ojca Pio
  Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy

  Tomasz a Kempis
  Pusty to człowiek, który całą nadzieję pokłada w ludziach i w innych stworzeniach.

  Św. Augustyn
  Postępowałem więc w sposób zasługujący na naganę. Ale ponieważ nie byłem zdolny do jej zrozumienia, ani zwyczaj, ani prawo nie pozwalały jej udzielać.

  Św. Jan od Krzyża
  Rozważaj, jaka nieskończona mądrość, skryte tajemnice, jaki pokój, miłość i cisza rozlewają się w sercu Boga… Jak wzniosła jest ta mądrość, której sam Bóg naucza. To są owe tak zwane akty anagogiczne, rozpalające na wskroś serce.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

  Na służbie Bożej wszystko jest wielkie, nic nie jest małe. (św. Rafał od św. Józefa)