2 Luty 2013

 • Czy we mnie Miłość isnieje i jest żywa?
 • Ps17.15 Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.

  Św. Ojca Pio
  Chcę być tylko ubogim zakonnikiem, który się modli… Bóg spostrzega plamy nawet u aniołów. Wyobrazimy sobie, co widzi we mnie!

  Tomasz a Kempis
  Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, bo nie były wypowiadane ot tak sobie, bez głębszej przyczyny.

  Św. Augustyn
  Jakże to pojąć mogę? Jeśli się nie umie tego pojąć, trzeba samym pytaniem się radować.

  Św. Jan od Krzyża
  Starzy przyjaciele Boga cudem tylko upadają – są bowiem już ponad wszystkim, co wiedzie do grzechu.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Pomóżmy dzieciom odkryć i doświadczyć miłości samego Boga.

  Czułam się całkowicie ukryta pod welonem Świętej Dziewicy. W owym czasie miałam obowiązki w refektarzu i przypominam sobie, że wykonywałam je, jakbym ich nie wykonywała; postępowałam tak, jakbym miała ciało wypożyczone. Stan ten trwał cały tydzień. Jest to stan nadprzyrodzony, bardzo trudny do wytłumaczenia. Jedynie Bóg może nas wynieść do takiego stanu, który czasami wystarcza, aby oderwać na zawsze duszę od ziemi. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)