1 Luty 2013

 • Czy umiem Prawdę przekazać z Miłością?
 • 2Sam22.3 Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.

  Św. Ojca Pio
  Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga… Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza Boskie Serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie On pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą

  Tomasz a Kempis
  Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą; nie dbaj o opinię znawcy.

  Św. Augustyn
  Wszystko, co jutrzejsze i jeszcze późniejsze, wszystko wczorajsze i jeszcze dawniejsze dziś uczynisz, dziś uczyniłeś.

  Św. Jan od Krzyża
  Dusza zjednoczona całkowicie z Bogiem przez miłość – nie ma nawet pierwszych nieporządnych poruszeń.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
  Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa
  od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

  To, że Boska Wolność nie może się oprzeć naszym modlitwom, jest najcudowniejszą rzeczywistością życia wewnętrznego. (święta Teresa Benedykta od Krzyża)