Zawrzyjmy Pokój

Czymże się stały dzieci Bożego Serca?

Nie zadręczajmy się i nie potępiajmy się.

Zawrzyjmy Pokój, nie przeciwstawiajmy się sobie wzajemnie. Miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas kocha.