30 Styczeń 2013

 • Czy Miłość różnicuje czy kocha tak samo?
 • Ps119.14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.

  Św. Ojca Pio
  Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, ponieważ życie bez miłości jest gorsze od śmierci. Jeżeli chodzi o mnie, to nie mógłbym znieść innego życia niż obecne

  Tomasz a Kempis
  Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi.

  Św. Augustyn
  Ileż to dni naszych, ileż dni naszych przodków przepłynęło już przez Twój dzień dzisiejszy.

  Św. Jan od Krzyża
  Najczystsze cierpienie daje najjaśniejsze poznanie.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Autentyczna miłość nie jest określonym uczuciem ani ślepą namiętnością. Jest ona spojrzeniem
  na drugiego człowieka nie po to, aby użyć go, lecz by mu służyć; jest zdolnością do radowania się
  z tym, co się posiada, aby nikt nie był pozbawiony tego, co niezbędne. Jednym słowem: miłość jest darem z siebie.

  Nigdy nie pozwolę kierować się uczuciem czy sercem, ale rozumem i sumieniem. (święta Teresa od Jezusa z Los Andes)