28 Styczeń 2013

 • Czy zatykam uszy na szept Miłości?
 • Joz24.15 Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.

  Św. Ojca Pio
  “Tak długo nie popełnisz grzechu, jak długo się go lękasz”. Niech tak będzie, Ojcze, ale bardzo cierpię:. “Na pewno cierpisz, ale trzeba ufać. W tym tkwi różnica między bojaźnią Bożą a lękiem Judasza”.

  Zbytni lęk prowadzi cię do działania bez miłości, a zbyt wielka ufność nie pozwala nam baczyć na niebezpieczeństwo, którego powinniśmy obawiać się i unikać. Jedna ręka powinna pomagać drugiej i winny działać razem, jak dwie siostry. Tak trzeba robić ciągle. Kiedy spostrzeżemy, że zbytnio się boimy -powinniśmy wówczas uciekać się do ufności. Jeśli natomiast mamy zbyt wielką ufność, powinniśmy starać się o to, aby zdobyć chociaż trochę obawy, ponieważ miłość dąży do zdobycia tego, co kocha, ale pozostaje w tym dążeniu niewidoma. Święta bojaźń natomiast ją oświeca

  Tomasz a Kempis
  Nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział.

  Św. Augustyn
  Nie znalazłby dróg przemijania, gdybyś Ty owych zjawisk w sobie nie zawierał.

  Św. Jan od Krzyża
  Gdy się uwolnisz od rzeczy zewnętrznych, wyzujesz z duchowych – nie będziesz uważała za własność swoją łask Bożych, nie usidli cię pomyślność, ani przeciwieństwa nie skrępują ci lotu.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

  Stolico Mądrości, módl się za nas lekkomyślnych! (święty Rafał od św. Józefa)

  Benedykt XVI
  niedziela jest to dzień odpoczynku i rodziny, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić Panu, uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa i jego Słowem życia