Jezus cierpi męki

Czy uczę się wytrwałości?

Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci włączając w to tych grzeszników, którzy go obrazili.

Jezus cierpi męki z powodu moich grzechów.