Nadszedł dla mnie czas Miłości

Czy jestem uważny, by rozeznawać i rozróżniać? Pracując tak, uczynię postępy.

Czy w trudnej sytuacji wspieram się na Bogu?

Czy wcześniej Bóg był mi obojętny? Nadszedł dla mnie czas Miłości.