14 Styczeń 2013

 • Czy wciąż analizuję Miłość?
 • 1J5.16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.

  Św. Ojca Pio
  Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu

  Tomasz a Kempis
  I prawdziwie uczony jest ten, kto pełni wolę Boga, a własnej woli się wyrzeka.

  Św. Augustyn
  Ulituj się, Panie, nade mną biednym; racz mnie oświecić.

  Św. Jan od Krzyża
  Wszystko dla Ciebie i nic dla mnie.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Celibat jest znakiem wolności, która służy.

  Benedykt XVI
  Oby każdy chrześcijanin, w tym Roku Wiary odnalazł na nowo piękno odrodzenia z wysoka, z Miłości Boga i żył jak Jego prawdziwe dziecko.

  Jedyną zbrodnią, o którą oskarżył Jezusa Herod, było to, że był szalony… i ja myślę tak samo! Tak, to było szaleństwem, że szukał małych serc ludzi śmiertelnych, aby uczynić z nich trony dla siebie, dla Niego, Króla Chwały, siedzącego na cherubach. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)