13 Styczeń 2013

 • Czy wątpie, że Miłość istnieje?
 • Łk2.14 Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

  Św. Ojca Pio
  Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu

  Tomasz a Kempis
  Prawdziwie mądry jest ten, kto wszystko, co ziemskie, uważa za śmiecie, byleby Chrystusa pozyskać.

  Św. Augustyn
  W Tobie istnieją przyczyny wszystkiego, co niestałe, trwają niezmienne podstawy wszystkich rzeczy zmiennych, żyją wieczne uzasadnienia wszystkiego, co nieobliczalne i co przemija w czasie.

  Św. Jan od Krzyża
  Wszystko dla mnie i nic dla Ciebie.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.

  Ty, o Panie, zwracasz się z radością i miłością, by podnieść tego, który Cię obraża, a ja nie zwracam się, by podnieść mego przyjaciela i okazać mu szacunek. (święty Jan od Krzyża)