12 Styczeń 2013

 • Czy czuję się spokojny pracując z Miłością?
 • 1Sam2.30 Dlatego taka wyrocznia Pana, Boga Izraela: Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede Mną, lecz teraz – wyrocznia Pana – dalekie to ode Mnie. Tych bowiem, którzy Mnie szanują, szanuję i Ja, a tych, którzy Mnie znieważają – czeka hańba.

  Św. Ojca Pio
  Kiedy człowiek lęka się i cierpi, by nie obrazić Boga, wówczas nie obraża Go i jest bardzo daleko od popełnienia grzechu

  Tomasz a Kempis
  Prawdziwie wielki jest ten, kto w głębi czuje się mały i za nic ma najwyższe godności.

  Św. Augustyn
  I Bogiem jesteś, Panem wszystkiego, co stworzyłeś.

  Św. Jan od Krzyża
  Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.

  Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu. (święta Teresa Benedykta od Krzyża)