11 Styczeń 2013

 • Czy moja Miłość śpi?
 • Rz8.14 Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

  Św. Ojca Pio
  Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu Najwyższego Dobra. Bądź uległa poruszeniom łaski Bożej, [ ulegle ] odpowiadając na jej natchnienia i powaby.
  Nie wstydź się Chrystusa i Jego nauki

  Tomasz a Kempis
  Prawdziwie wielki jest ten, kto ma w sobie wielką Miłość.

  Św. Augustyn
  Przed początkami wieków, przed wszystkim, o czym można powiedzieć, że się stało wcześniej — Ty jesteś.

  Św. Jan od Krzyża
  Wszystko dobro, które tu mamy, jest nam pożyczane przez Boga; jest ono Jego własnością; Bóg i Jego dzieło jest to sam Bóg.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.

  Żyć miłością to ocierać Twoje cierpiące Oblicze, Jezu, to wyjednywać przebaczenie dla grzeszników, o Boże Miłości! (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)