10 Styczeń 2013

 • Cóż za zysk ma osoba, która zdobędzie cały świat, jeśli straci dar Miłości?
 • 1J4.20 Jeśliby ktoś mówił: “Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

  Św. Ojca Pio
  Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana

  Tomasz a Kempis
  Wolą być wielcy niż pokorni, dlatego giną razem ze swymi myślami.

  Św. Augustyn
  Ty zaś, Panie, żyjesz zawsze i nigdy w Tobie nic nie umiera.

  Św. Jan od Krzyża
  Nie szukaj pożywienia na niedozwolonych pastwiskach doczesności, gdyż ―błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6). Bóg, będąc z natury Bogiem, nas chce uczynić bogami przez uczestnictwo, podobnie jak ogień zamienia wszystkie rzeczy w siebie.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.