1 Styczeń 2013

 • Czy chcę udoskonalić moją Miłość do Boga i do ludzi?
 • Lb6. 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

  Św. Ojca Pio
  Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [ dobrych] postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania

  Tomasz a Kempis
  Wiedza i proste poznawanie świata nie są naganne, bo są dobre same w sobie i dane nam od Boga, lecz zawsze ważniejsze jest czyste sumienie i życie prawe.

  Św. Augustyn
  Bo z Ciebie, Boże, są wszystkie dobra; z Boga mojego — moje ocalenie.

  Św. Jan od Krzyża
  Ubogich nagich okrywają szatami; i duszę ogołoconą ze swych pożądań z konieczności okryje Bóg swą czystością, szczęściem i upodobaniem.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.

  Moja wiara w przyszłość… Nawet jeśli jestem czasem bardzo zmęczona i wydaje mi się, że presja zaistniałej sytuacji jest wręcz nieznośna, nie daję się zwieść podobnym nastrojom i ufam, że nadejdą lepsze czasy, a wraz z nimi wróci mi energia. (święta Teresa Benedykta od Krzyża)