Jezus przynosi Pokój i Miłość wszystkim.

Jezus kocha Miłością wieczną.

Jezus przynosi Pokój i Miłość wszystkim.

Bóg kocha nas ponad wszelkie wyobrażenie.