25 Grudzień 2012

 • Co może jeszcze uczynić Dobry Ojciec, gdy odrzuca się Jego Miłość?
 • Iz9.1 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

  Św. Ojca Pio
  Żyj radosna i odważna – przynajmniej w wyższej części duszy – pośród prób, na które wystawia cię Pan. Żyj radosna i odważna, powtarzam, ponieważ anioł, przepowiadający narodzenie naszego maleńkiego Zbawiciela i Pana, zwiastuje, śpiewając i obwieszczając, radość, pokój i szczęśliwość ludziom dobrej woli, aby nie było nikogo, kto nie wiedziałby, że aby przyjąć to Dziecię, wystarczy być człowiekiem dobrej woli

  Tomasz a Kempis
  Cóż bardziej ci przeszkadza i dręczy niż nieprzezwyciężony niepokój serca?

  Św. Augustyn
  Pozwól mi mówić, bo oto jest przede mną miłosierdzie Twoje, a nie jakiś człowiek, który by mnie wyśmiał.

  Św. Jan od Krzyża
  Nie dopuszczaj nigdy do serca myśli, nie mających wartości duchowych, by cię snadź nie pozbawiły upodobania do rzeczy duchowych i skupienia.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

  Dopóki pozostaje w tobie choćby iskierka emocji, lepiej będzie milczeć i czekać, aż twoja dusza zupełnie się uspokoi, w przeciwnym razie wszystko się zaogni. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

  Tam, gdzie nie oddaje się chwały Bogu, gdzie się o Nim zapomina lub wręcz Jemu zaprzecza, nie ma także pokoju. Benedykt XVI