Siejmy

Siejmy Miłość, aby zebrać plon Miłości. Siejmy Pokój, a odziedziczycie Pokój Boży.

Błogosławieni w Jezusie, siejmy pojednanie, a zbierzemy jako plon Jego Chwałę.

Nie płaczmy nad rzeczami materialnymi.