21 Grudzień 2012

 • Czy uczyniłem Miłość ostatecznym celem?
 • Ps103.6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

  Św. Ojca Pio
  Matko moja, Maryjo! Zaprowadź mnie do groty w Betlejem i spraw, bym się pogrążył w kontemplacji tego, co jest wielkie i wzniosłe; co dokonuje się w ciszy tej wielkiej i pięknej nocy

  Tomasz a Kempis
  Jakże często mierzi mnie wiele z tego, co czytam i słyszę: w Tobie jest wszystko, czego chcę i pragnę.

  Św. Augustyn
  Nie będę się prawował z Tobą— z Tobą, któryś Prawdą jest.

  Św. Jan od Krzyża
  Ukrzyżowana w duchu i zewnętrznie z Chrystusem, będziesz żyła z nasyceniem i zadowoleniem swej duszy, pozyskując ją w swej cierpliwości (Łk21, 19).

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.

  Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wśród oschłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co Bóg zsyła, od tej, która uchylając się od tego, spełnia swoje czyny z przyjemnością. (święty Jan od Krzyża)