20 Grudzień 2012

 • Czy wszystko co myślę, mówię i czynię jest odbiciem Miłości Jezusa do innych?
 • 2Tym2.1 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.

  Św. Ojca Pio
  Ubóstwo, pokora, poniżenie, wzgarda otaczają Słowo, które stało się Ciałem. Jednak my z tej ciemności, w którą Słowo Wcielone zostało spowite, wydobywamy jedną rzecz, słyszymy jeden głos, widzimy jedną wspaniałą prawdę. To wszystko uczyniłeś z miłości i zapraszasz nas nie do czegoś innego, ale tylko do miłości, mówisz nam tylko o miłości, dajesz nam tylko dowody miłości

  Tomasz a Kempis
  O Prawdo, Boże, racz zjednoczyć mnie z sobą w miłości nieodmiennej.

  Św. Augustyn
  A ty odpuściłeś bezbożność serca mego.

  Św. Jan od Krzyża
  Pragnij gorąco, aby Bóg uzupełnił dla swej czci twoje braki, o których On tylko wie.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.

  Daleka od narzekania, cieszę się, że Pan Bóg pozwala mi jeszcze cierpieć dla Jego miłości. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)