18 Grudzień 2012

 • Czy kocham każdą cząstkę mojego ciała?
 • Ps51.14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

  Św. Ojca Pio
  Wszystkie święta kościelne są piękne… Wielkanoc, owszem, tak, jest świętem chwały… ale Boże Narodzenie ma jakąś delikatność, jakąś słodycz dziecięcą, która ujmuje całe moje serce

  Tomasz a Kempis
  Bez Słowa nikt nic nie zrozumie i właściwie nie pojmie.

  Św. Augustyn
  Wierzę, dlatego też mówię — Ty wiesz, Panie.

  Św. Jan od Krzyża
  Raduj się zawsze w Bogu, który jest twym zbawieniem (Łk l, 47) i myśl, że dobrze jest cierpieć w jakikolwiek sposób dla Niego, który jest tak dobry.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.

  Najlepszym na to lekarstwem jest zbadać swoje sumienie kilka razy w ciągu dnia i, o ile zauważy się jakąś winę, nadać sobie małą pokutę. (święty Rafał od św. Józefa)