14 Grudzień 2012

 • Czy wojuję Miłością i Pokojem?
 • Lm3.24 Działem mym Pan – mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.

  Św. Ojca Pio
  Kto się przywiązuje do ziemi, do niej zostanie przywiązany. Lepiej jest odrywać się od niej stopniowo, aniżeli od razu, całkowicie. Myślmy ciągle o niebie

  Tomasz a Kempis
  Mamy oczy, a nie widzimy.

  Św. Augustyn
  Ciasna to chatka — dusza moja. Przychodząc, zechciej ją rozszerzyć. Wali się w gruzy — chciej ją podźwignąć.

  Św. Jan od Krzyża
  Umartwiaj język i myśli i odnoś zawsze uczucia do Boga, a roz-płomieni się twój duch boskim żarem.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.

  Kto pozna siebie w duchu prawdy, oceni też siebie w duchu pokory. (święty Rafał od św. Józefa)