13 Grudzień 2012

 • Czy kocham bezwarunkowo?
 • Iz29.23 bo gdy ujrzy , dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela

  Św. Ojca Pio
  To przez doświadczenia Bóg przywiązuje do siebie dusze szczególnie przez Niego umiłowane

  Tomasz a Kempis
  Jakże to niemądre, że zaniedbujemy rzeczy ważne i konieczne, a pociągają nas zgubne i błahe.

  Św. Augustyn
  Powiedz duszy mojej: “Zbawieniem twoim jestem”. Tak powiedz, abym usłyszał. Czeka na Twój głos dusza moja, przemów do niej, powiedz duszy mojej: “Zbawieniem twoim jestem”. Pobiegnę za tym głosem, pochwycę Ciebie, Panie! Nie odwracaj twarzy ode mnie. Umarłbym, aby nie umrzeć. Aby tę twarz zobaczyć!…

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.

  Dlaczego Cię kocham, Maryjo? Bo jestem Twoim dzieckiem! (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)