10 Grudzień 2012

 • Czy powstrzymuję moją Miłość przed dotarciem do tych, którzy mnie skrzywdzili?
 • Jr23,5 Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

  Św. Ojca Pio
  Dziękuj i całuj serdecznie rękę Boga, która cię uderza; jest to zawsze ręka Ojca, który cię karze, ponieważ cię kocha

  Tomasz a Kempis
  Szczęśliwy, kogo prawda sama o sobie poucza, nie poprzez przepływające głosy i obrazy, lecz przez istotę rzeczy.

  Św. Augustyn
  I czym dla Ciebie jestem ja, że żądasz, abym Ciebie kochał, a jeśli nie chcę, gniewasz się na mnie, grozisz wielkimi nieszczęściami?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.

  Bóg jako Stwórca jest obecny w każdej rzeczy i utrzymuje ją w istnieniu. Przejrzał wszystko naprzód i zna na wylot z wszelkimi przypadkami i odmianami losu. Dzięki swej wszechmocy może w każdej chwili czynić ze wszystkim to, co Mu się podoba. Może wszystko zostawić własnym prawom i normalnemu biegowi zdarzeń. Może też wkroczyć w sposób nadzwyczajny. (święta Teresa Benedykta od Krzyża)