9 Grudzień 2012

 • Czy kocham wybiórczo?
 • Iz44,6 Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.

  Św. Ojca Pio
  W ogóle nie filozofujcie na temat waszych wad i nie powtarzajcie ich, ale idźcie naprzód odważnie. Nie! Bóg nie umiałby was potępić, jeśli wy – by Go nie utracić – będziecie trwać w waszych postanowieniach. Niech świat się wali, niech wszystko znajduje się w ciemnościach, w dymie, w zamieszaniu, ale Bóg jest z nami. Czegóż więc będziemy się bać? Jeśli Bóg mieszka w ciemnościach i na Górze Synaj – wśród błyskawic i grzmotów, to czy nie powinniśmy być zadowoleni, wiedząc, że jesteśmy blisko Niego?

  Tomasz a Kempis
  Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.

  Św. Augustyn
  Czymże Ty jesteś dla mnie? O, sprawić racz, żebym to umiał wyrazić.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.

  Jeśli trudno jest dawać każdemu, kto nas prosi, to jeszcze trudniej jest pozwolić brać to, co do nas należy, nie żądając zwrotu. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

  Ten nadmiar aktywności czyni nas niezdolnymi do zatrzymania się, do zachowania spokoju, do słuchania ciszy, w której Pan pozwala nam usłyszeć swój dyskretny głos – Benedykt XVI