8 Grudzień 2012

 • Czy pamiętam o tym, że Miłość to dar, dar dla wszystkich?
 • Ps106,1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość.

  Św. Ojca Pio
  Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce

  Tomasz a Kempis
  Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy albo dopuszcza się zbrodni, nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym.

  Św. Augustyn
  Niechbym zapomniał o niedolach moich i tak przycisnął do piersi jedyne moje dobro, Ciebie…

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

  Trzeba być bardzo czystym, by wejść do nieba. (błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej)

  To, co jest naprawdę wielkie, bywa często niezauważone, a spokojna cisza okazuje się znacznie owocniejsza od szalonego miotania się, jakie cechuje nasze miasta” – Benedykt XVI.