3 Grudzień 2012

 • Czy jestem jeszcze godzień Miłości?
 • J6.68 Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

  Św. Ojca Pio
  Kiedy jesteś poniżany, rób tak, jak to robią zimorodki, które siadają na linach okrętów, czyli podnieś się z ziemi, wznieś swą myśl i serce ku Bogu. Tylko On sam może cię pocieszyć i dać ci siłę, aby w sposób święty przetrzymać tę próbę

  Tomasz a Kempis
  Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj się raczej do niewiedzy.

  Św. Augustyn
  Nigdy się nie łakomisz, a żądasz pomnożenia tego, co dałeś.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei, człowieka.

  Wspomniałam już o swojej trwającej od dzieciństwa pewności, że kiedyś opuszczę ten kraj smutny i ciemny. Jak geniusz Krzysztofa Kolumba pozwolił mu przeczuć istnienie nowego świata, choć nikomu się nawet o tym nie śniło, podobnie i ja miałam przeczucie, że kiedyś zamieszkam na stałe na innej ziemi. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)