W jakim celu ofiarujemy Bogu Mszę Świętą?

1)aby Boga doskonale uwielbić,
2)aby Mu za otrzymane łaski podziękować,
3)aby Go za grzechy przebłagać,
4)aby sobie łaski potrzebne wyprosić.