27 Listopad 2012

 • Czy oddaję się swojej nienawiści w ogóle nie myśląc o Miłości?
 • Ap2.10c Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

  Św. Ojca Pio
  Należy przyzwyczaić się do cierpienia, które Panu Jezusowi podoba się zsyłać na ciebie. Chrystus, który nie potrafi trzymać cię długo w udręce, przyjdzie, aby ci ulżyć i cię wzmocnić, wlewając do duszy nową odwagę

  Tomasz a Kempis
  Jest wiele rzeczy, których znajomość niewiele albo wcale nie przynosi duszy pożytku.

  Św. Augustyn
  Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

  Jest wielkim szaleństwem chcieć być aniołem, gdy się jest człowiekiem – pomyśleć tylko, mamy ciało, które zresztą wcale nie jest takie złe. (święta Teresa od Jezusa)