20 Listopad 2012

  • Z Kim jestem związany, więzami Miłości?

Ap2.7 Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Św. Ojca Pio
Odwagi! Odwagi! Dzieci -to nie gwoździe!

Tomasz a Kempis
Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga?

Św. Augustyn
To bowiem, co napełniasz, napełniasz już przez to samo, że to w sobie zawierasz.

Błogosławiony Jan Paweł II
Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.

Wesołym usposobieniem nigdy nie mogłem się pochwalić, teraz również się nie chwalę. Bóg jednak obdarza mnie spokojem wewnętrznym, przy Jego łasce wszystko łatwo zniosę, a teraźniejsze moje położenie uważam jako pokutę za moje ciężkie winy. (święty Rafał od św. Józefa)


Komentarze są zamknięte.