17 Listopad 2012

  • Czy żyję z Miłością dla Miłości?

3J1.5 postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom

Św. Ojca Pio
Nie ma niczego bardziej odrażającego od kobiety lekkomyślnej, płytkiej, wyniosłej, zwłaszcza gdy jest zamężna. Chrześcijańska małżonka powinna być kobietą o solidnej pobożności wobec Boga, aniołem pokoju w rodzinie, pełną godności i uprzejmą wobec bliźniego

Tomasz a Kempis
Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem.

Św. Augustyn
Czy jeszcze zostaje ta reszta, której ogarnąć już nie mogą?

Błogosławiony Jan Paweł II
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

Gdy patrzymy na śmierć człowieka sprawiedliwego, trudno nie zazdrościć mu jego losu. Dla niego nie istnieje już czas wygnania, lecz tylko Bóg, nic tylko Bóg. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)