16 Listopad 2012

  • Czy jestem dziś tym, który myśli o Miłości?

Tt3.3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.

Św. Ojca Pio
Głównym wyrzeczeniem jest to, które się praktykuje w ognisku domowym

Tomasz a Kempis
Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem.

Św. Augustyn
Czy jeszcze zostaje ta reszta, której ogarnąć już nie mogą?

Błogosławiony Jan Paweł II
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

Powinniśmy się modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się posłużyć dla wypróbowania naszej cnoty. (święty Rafał od św. Józefa)