Żyjmy z Miłością dla Miłości.

Żyjmy z Miłością dla Miłości.

To wiedza Miłości czyni mądrym, bogatym, śmiałym w sposób nadprzyrodzony.

Kochający Jezusa idą za Nim bez gubienia się w złudzeniach: Miłują Jezusa do końca.